Badania termowizyjne urządzeń – czym są i do czego służą?


Czym jest Badanie termowizyjne urządzeń? Badania termowizyjne urządzeń polegają na analizie poszczególnych elementów urządzenia pod kątem ich temperatury. Badanie termowizyjne jest nieinwazyjne, co oznacza, że w żaden sposób nie ingeruje w pracę urządzenia. Najczęstszą metodą takich badań jest użycie kamery termowizyjnej, która pozwoli nam zdiagnozować stan emisji cieplnej poszczególnych elementów urządzenia.

Do czego służą Badania termowizyjne urządzeń?

Z badań termowizyjnych korzystają klienci chcący sprawdzić poprawność działania danych urządzeń lub w celu zapobiegnięcia awarii. Pomiar, a następnie analiza temperatury poszczególnych komponentów urządzenia pozwala nam na ocenę stanu technicznego. Badanie termowizyjne jest również w stanie wykryć usterki, a w konsekwencji zapobiec niebezpiecznym awariom maszyn czy też różnego rodzaju instalacji. Częstym powodem przeprowadzania takich badań jest wymóg ubezpieczycieli lub kontrola instalacji oraz urządzeń. Badanie termowizyjne można również przeprowadzić w celu sprawdzenia jakości wykonania nowych urządzeń, jak rozprowadzają ciepło oraz w jaki sposób je zatrzymują.

Jak wygląda badanie termowizyjne urządzeń?

Podczas badania specjaliści wyposażeni w specjalne kamery termowizyjne wykonują analizę urządzenia, sprawdzając czy temperatura poszczególnych elementów mieści się w dopuszczalnej skali. Praca jest wykonywana w sposób skrupulatny aby nie przeoczyć żadnego potencjalnie przegrzanego elementu. Eksperci przeprowadzą kontrolę rozkładu temperatur i izolacji termicznej we wszystkich istotnych częściach urządzenia. Dobrym przykładem badania termowizyjnego urządzeń jest kontrola izolacji cieplnej pieca. Wraz z użytkowaniem izolacja termiczna pieca pogarsza się co powoduje konieczność zużycia większej ilości energii. Przeprowadzając badanie jesteśmy w stanie wytropić usterki, a co za tym idzie zwiększyć produktywność pracy.
Badania termiczne to bardzo przydatny sposób na sprawdzenie stanu technicznego naszych urządzeń, a co za tym idzie zredukowanie ryzyka awarii. Nie znajdziemy nigdzie konkretnej rekomendacji dotyczącej częstotliwości wykonania takich badań, lecz mówi się, że powinny być wykonywane przynajmniej raz do roku.

Zobacz: https://termoprofit.pl/