Po co organizowane są wstępne szkolenia BHP Poznań?


Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy muszą przejść wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a także osoby, które w danej firmie odbywają swoje praktyki zawodowe. Związane z tymi szkoleniami koszty pokrywa w całości pracodawca. Jeśli zaniedba on swoje obowiązki w tym zakresie, może zostać ukarany przez Państwową Komisję Pracy mandatem.

Podczas wstępnego szkolenia BHP Poznań pracownik może poznać ogólne przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także zasady udzielania pierwszej pomocy. Najczęściej szkolenie takie przybiera formę instruktażu – zarówno ogólnego, jak też związanego z konkretnym stanowiskiem. Może się bowiem zdarzyć, że podczas wykonywania swoich obowiązków pracownik będzie miał styczność z groźnymi dla zdrowia substancjami. Dlatego też powinien wiedzieć jak zachować się w sytuacjach awaryjnych.

Obsługa BHP Poznań prowadzona przez wyspecjalizowane firmy obejmuje często również szkolenia BHP dla pracowników.